Ceny právních služeb

Odměna advokáta za poskytování právních služeb je určena dohodou s klientem, případně se řídí vyhláškou č. 177/1996Sb. o mimosmluvní odměně.

Dohodou je možné sjednat cenu také jako časovou odměnu nebo celkovou odměnu za určitý rozsah právních služeb.

Odměna za poskytnutí právní služby v podobě jednorázové porady (konzultace s klientem) činí 1000 Kč až 1500 Kč za každou započatou hodinu v závislosti od náročnosti projednávané věci.

Advokát je plátce DPH.