Ceny právních služeb

Ceny právních služeb naší advokátní kanceláře vycházejí ze sazebníku stanoveného vyhláškou 177/1996 Sb. o mimosoudní odměně.

Dohodou je možné sjednat cenu také jako časovou odměnu nebo celkovou odměnu za určitý rozsah právních služeb.

V individuálních případech je možné snížit cenu odměny až o polovinu.

Hodinová sazba odměny za poskytnutí právní služby v podobě jednorázové porady (konzultace s klientem) je stanovena od 500,-Kč do 1000,-Kč za každou započatou hodinu a je závislá od náročnosti projednávané věci.